Triedy vlnitej lepenky

Vzhľadom na to, že kombináciou jednotlivých druhov papiera, ich farby a plošnej hmotnosti možno dosiahnuť nespočetné množstvo zloženie vlnitej lepenky, volia výrobcovia vlnitej lepenky také značenie, ktoré všetky tieto parametre vyjadrujú. Vo väčšine prípadov vychádza toto značenie s príslušných regionálnych noriem, doplnených o upresňujúce skratky.

Môžete sa stretnúť s rôznym označením kvalít napríklad podľa Fefco alebo DIN.  Fefco je európske združenie výrobcov vlnitej lepenky, ktoré okrem členenie vlnitej lepenky do kvalitatívnych tried vydáva aj  všeobecne uznávaný Fefco katalóg konštrukcií obalov z vlnitej lepenky.

Z praxe však vieme, že každý výrobca vlnitej lepenky používa svoje označenie, ktoré je viac či menej podobné značenie Fefco alebo DIN. Najpoužívanejšie značenie je značenie postavené na norme DIN, kedy prvé číslo určuje počet vĺn, druhé a tretie za bodkou triedu kvality (čím vyššie tým kvalitnejšie), a nakoniec typ vlny.

Napríklad:
1.01B - jedna vlna, veľmi nízka kvalita, vlna B
2.91BC - dve vlny, najvyššia kvalita, vlny B, C
3.96CAA - tri vlny, najvyššia kvalita, vlny C, A, A

Toto je len orientačný príklad, keďže každý výrobca si svoje lepenky značí po svojom.

Dôležité je vedieť, že aj napriek tomu, že značenie vyzerá podobne, tak vo väčšine prípadov nespĺňa kritériá noriem DIN a Fefco, je teda potrebné vždy porovnávať fyzikálne parametre jednotlivých kvalít lepenky.

Fefco definuje vlnitú lepenku v troch triedach - dvojvrstvová, trojvrstvovou a päťvrstvová. Jednotlivé kvality v dvojvrstvovej lepenke sú definované pevnosťou v Prietlaku (Berstdruck) a pevnosťou v priereze. U troch a päť-vrstvových lepeniek je potom pevnosť v prieraze nahradená hranovou pevnosťou (ECT).
 
Počet vrstiev Trieda Pevnosť v prietlaku [kPa] Pevnosť v prieraze [J] Hranová pevnosť [kN/m]
Dvojvrstvá 11 500 2,5  
12 700 3,0
13 900 3,5
14 1 200 4,0
15 1 500 5,0
16 2 000 6,5
Trojvrstvá 21 400   2,5
22 600 3,0
23 800 4,0
24 1 000 5,0
25 1 300 6,0
26 1 800 7,0
Päťvrstvá 31 800   6,0
32 1 100 6,5
33 1 400 7,5
34 1 800 9,0
35 2 400 12,0
36 2 600 15,0
37 2 800 18,0

 Triedenie podľa normy DIN 55468. Určovanie kvality vlnitej lepenky podľa tejto normy je používané predovšetkým u výrobcov z nemecky hovoriacich krajín.
 
  Trieda Pevnosť v prietlaku [kPa] Pevnosť v prieraze [J] Hranová pevnosť [kN/m]
Jedna vlna 1.01   2,5 (2,25) 3,5
1.02   3,0 (3,70) 4,0
1.03   3,5 (3,15) 4,5
1.04   4,0 (3,60) 5,5
1.05   4,5 (3,24) 6,0
1.10 600 3,0 (2,70) 3,5
1.20 850 3,5 (3,15) 4,0
1.30 1 100 4,0 (3,60) 4,5
1.40 1 350 4,5 (3,24) 5,5
1.50 1 600 5,0 (4,50) 6,5
Viac vĺn 2,02           5,5 (4,95) 6,5
2,03   6,0 (5,40) 7,0
2,04   6,5 (5,85) 7,5
2,05   7,0 (6,30) 8,5
2,06   7,5 (6,75) 9,0
2,20 850 6,0 (5,40) 6,5
2,30 1 100 6,5 (5,85) 7,0
2,40 1 350 7,5 (6,75) 8,0
2,50 1 60 8,5 (7,65) 8,0
2,60 1 900 9,5 (8,55) 9,0
2,70 2 200 10,5 (9,45) 9,5
2,90   15,0 (13,50) 14,0
2,91   18,0 (16,20) 16,0
2,92   22,0 (19,80) 18,0
2,95   27,0 (24,30) 21,0
2,96   30,0 (27,00) 24,0
 
Hodnoty pevnosti v prietlak nie sú smerodatné pre vlnité lepenky D, E, F a G.
Hodnoty pevnosti v pretlaku uvedené v zátvorke s relatívne pre vlnu typu B.
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.