Parametre vlnitej lepenky

Najdôležitejším technickým parametrom väčšiny obalov z vlnitej lepenky je ich nosnosť. Pre túto hodnotu je smerodajná hranová pevnosť lepenky, skratka ECT a konkrétna  konštrukcia obalu. Pevnosť v prietlaku a prieraze je dôležitá iba u obalov, do ktorých sa voľne balí pevný, sypaný alebo nefixovaný tovar.

Hranová pevnosť ECT [kN / m] 
Maximálna sila, pri ktorej dochádza k zlomeniu (skrútenie) meranej vzorky.
Sila pôsobí súbežne na smer vlny, teda kolmo na smer výroby vzorky.

Hodnota ECT (EdgewiseCrash Test) je v korelácii s hodnotami SCT krycích papierov
a vlny a je základom pre odvodenie hodnoty BCT (Box Compression Test).
 
 
 
Plošná pevnosť v tlaku FCT [kPa]
Maximálny tlak, pri ktorom prichádza ku stlačeniu vlnitej lepenky v ploche.
Táto hodnota je najviac ovplyvnená odolnosťou voči plošnému skrúteniu samotnej vlny.

FCT (FlatCrush Test) nemá bezprostredný vplyv na stohovateľnosť krabíc
a slúži hlavne pre kontrolu a nastavenie zvlňovacího stroja.
 
 

Pevnosť v prietlaku BERSTDRUCK [kPa]
Maximálny tlak, pri ktorom dochádza k pretlačeniu vlnitej lepenky v ploche.
Táto hodnota je priamo úmerná hodnotám jednotlivých papierov,
teda podielom čerstvých vlákien, plošnou hmotnosťou a druhom celulózy.
Hoci je tento parameter uvádzaný v mnohých klasifikáciách vlnitej lepenky,
má svoje opodstatnenie najmä pri balení sypkých alebo drobných,
voľne balených produktov.
 

Hrúbka lepenky [mm]
Definovaná je ako vzdialenosť medzi krycími papiermi.
Táto hodnota je ovplyvnená hrúbkou použitých papierov,
typom a kvalitou zvlňovacích valcov a samotnou výrobou
vlnitej lepenky na zvlňovacom zariadení.
 

 

 
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.