Krycie papiere pre vlnitú lepenku

Krycie papiere predurčuje nielen vzhľad vlnitej lepenky ale predovšetkým jej pevnostné a bariérové ​​vlastnosti. Všeobecne platí, čím kvalitnejší papier a čím väčšia plošná hmotnosť, tím kvalitnejšia je vlnitá lepenka a tím väčšia je aj jeho cena. Z cenových dôvodov je teda vhodné vždy vyberať vlnitú lepenku presne na typ obalu a jeho použitie. Rozdiel ceny v rámci jedného typu lepenky môže byť až 100%.

Krafttliner
Papier hnedej farby, ktorý sa používa na krycie vrstvy vlnitej lepenky. Obsahuje minimálne 80% sulfátovej buničiny a až 20% zberového papiera. Je to najkvalitnejšie papier pre kryciu vrstvu. Je vyrábaný taktiež v bielej farbe.

Testliner
Papier svetlo hnedej - šedej farby s väčším podielom recyklátu, ktorý s sa používa na krycie vrsty vlnitej lepenky. Je vyrábaný taktiež aj v bielej farbe.

SCHRENZ (tz. šedák)
Je najmenej kvalitný krycí papier šedej farby, vyrobený výhradne zo zberového papiera. Používa sa najmä
na vnútornú kryciu vrstvu u viacvrstvových lepeniek.
 

Papiere pre vlnu

Papiere pre vlnu, nazýva sa aj ako "Polochemický" musí v prvom rade absorbovať tlak pôsobiaci na vlnitú lepenku zo strany. Z tohto dôvodu musia tieto papiere vykazovať veľkú pevnosť. Podobne ako u krycích papierov platí priama úmera medzi kvalitou a cenou.

HALBZELLSTOFF (polobuničina)
Papier je vyrobený z primárnych vlákien a vďaka tomu má veľkú pevnosť a odolnosť voči nárazom.

WELLENSTOFF (lepší šedák)
Papier vyrobený z primárnych vlákien s podielom recyklátu. Z toho dôvodu tento papier nedosahuje také
fyzikálne vlastnosti ako Halbzellstoff.

Vývojové
Trendom posledných rokov je vyvinúť a používať "zušľachtený papier" Wellenstoff blížiace sa kvalitou
polobuničině a cenou Wellenstoffu.
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.