FEFCO katalóg

FEFCO Katalóg

FEFCO – FédérationEuropéenne des FabricantsdeCartonOndulé 
Organizácia združujúca európskych výrobcov vlnitej lepenky.
Súčasťou činnosti tejto organizácie je všeobecne uznávaná klasifikácia FEFCO tried vlnitej lepenky a hlavne Fefco katalóg konštrukcií obalov z vlnitej lepenky. Obaly podľa FEFCO sú podľa technológie výroby a konštrukcie podobnosti rozdelené do 8 skupín a sú označované štvormiestnym kódom (napr. 0201)
Prvé dvojčíslie je názov skupiny (0201 - klopové krabice s priliehajúcimi vonkajšími klopami)
Druhé dvojčíslie je špecifikácia (0201 - klopová krabica s priliehajúcimi vnútornými klopami).
Popri štandardných poznámkach sú u jednotlivých konštrukcií naviac pridané parametre, ktoré majú priamo alebo  nepriamo vplyv na cenu obalu.

PMI (PackagingMass Index)
Index plochy lepenky danej konštrukcie ktorý sa vzťahuje ku klopovej krabici  0201. Index 1,3 napríklad znamená, že na danú konštrukciu sa spotrebuje 1,3 x viac lepenky než na krabicu 0201. Vzhľadom na to, že tento index sa mení s rozmermi obalu, sú platné pre rozmery 400 x 200 x 400 mm, resp. 400 x 400 x 200, podľa typu konštrukcie.

Zostavenie
Čas v sekundách potrebný na zostavenie obalu pripraveného na balenie.

Nástroje
Informácia či je pre výrobu daného obalu potrebný špeciálny výsekový nástroj (nemyslia sa tím integrované výsekové nástroje vo výrobných strojoch).
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.